top of page

Ik ben Joris, nog net geboren in de jaren '70 en de bezieler van TSTROOMT.

Ik heb uitvoerende en leidinggevende ervaring in verschillende logistieke omgevingen. Daarnaast ook uitvoerende en leidinggevende ervaring in procesoptimalisatie, werkpostoptimalisatie en arbeidsanalyse in verschillende contexten (logistiek, productie en administratie). Tenslotte heb ik ook nog ervaring in project-, change en resource-management.

Ik heb een diploma in de Logistieke Technologie en later in mijn loopbaan behaalde ik nog een getuigschrift in de arbeidsanalyse bij Partners voor Ondernemers.

Ik ben mensgericht, coachend, creatief en authentiek.
Naast consultancy bij TSTROOMT, maak ik meubels bij inhoutopmaat, ben ik bestuurslid bij vzw De Vlaspit, drummer bij the Bad Slaves, partner van An en (plus-)papa van 4 kinderen.

About Me

Wat ik aanbied.

Met TSTROOMT wil ik jouw organisatie duurzaam helpen groeien. Mijn focus ligt daarbij op de effectiviteit en efficiëntie in de organisatie.

Ik begeleid je bij het aanpakken van optimalisaties, het implementeren van nieuwe manieren van werken, het betrekken van je medewerkers en/of het in kaart brengen van verbeteropportuniteiten. Ik vertrek daarbij altijd vanuit jouw praktijk en niet vanuit allerlei theorieën. Mijn ervaring en kennis vertaal ik naar jouw concrete situatie en deel ik in mensentaal. Afhankelijk van de noden stel ik me op als coach, consultant, trainer of sparringspartner. Jij houdt de touwtjes in handen, ik kijk mee vanop de zijlijn, met een kritische blik, maar ook met grote betrokkenheid.

Ik ben er van overtuigd dat een langdurige samenwerking (partnership) het beste resultaat oplevert. Jij die onderneemt en ik die zorg voor klankbord, advies en aanpak.

Begeleiding in optimalisatie en lean dus, met als drijfveer meer plezier in het werk én betere bedrijfsresultaten.

Analyse en advies

In functie van uw vraag maak ik een analyse van de huidige situatie en formuleer ik concrete verbetervoorstellen. Afhankelijk van de gekozen voorstellen kan u daarmee zelf aan de slag of starten we samen een verbetertraject dat ik verder begeleid. Afhankelijk van de noden in uw onderneming doe ik voorstellen waarvan ik overtuigd ben dat ze zullen bijdragen tot vlottere processen.

begeleiding verbetertraject

Soms bestaat het optimaliseren van een proces uit verschillende stappen, heeft het een lange doorlooptijd of zijn er veel stakeholders die betrokken moeten worden. Ik begeleid gedurende de looptijd het verbetertraject zodat de vooropgestelde doelstellingen effectief bereikt worden.

partnership

Door samen te werken leer ik uw onderneming steeds beter kennen. Dat geeft me de mogelijkheid om een frisse blik te werpen op jouw bedrijfsprocessen en om dingen in vraag te stellen. Ik zal ongetwijfeld verbeteropportuniteiten zien waar u zelf geen zicht (meer) op heeft. Als partner kaart ik opportuniteiten aan en kwantificeer ik die waar mogelijk.

"Er is niets zo nutteloos als efficiënt doen wat niet gedaan moet worden."

Peter Drucker

Laten we in gesprek gaan

Meidoornstraat 19

3290 Diest

0475/360.154

  • LinkedIn

Bedankt voor je bericht! Ik contacteer je zo snel mogelijk.

bottom of page